نمایش:

مشاهده : 12 / 24 / همه

 • دوربین Full HD

  236,000تومان

  — به ازاء هر متر کابل کواکسیال اضافه بر متراژ تعین شده در پک مبلغ ۲٫۵۰۰ تومان دریافت میگردد.

  — در این پک شما میتوانید هنگام سفارش , دوربین داخلی ( دام ) را با دوربین بیرونی (بولت ) تعویض نمایید و بر عکس .

  — مبلغ لوله فلکسی , جعبه تقسیم و داکت در صورت نیاز به مبلغ پک اضافه میشود.

  — دوربین ها و دستگاه های دی وی آر دارای یکسال گارانتی معتبر میباشند.

 • دوربین پایه دار

  220,000تومان

  — به ازاء هر متر کابل کواکسیال اضافه بر متراژ تعین شده در پک مبلغ ۲٫۵۰۰ تومان دریافت میگردد.

  — در این پک شما میتوانید هنگام سفارش , دوربین داخلی ( دام ) را با دوربین بیرونی (بولت ) تعویض نمایید و بر عکس .

  — مبلغ لوله فلکسی , جعبه تقسیم و داکت در صورت نیاز به مبلغ پک اضافه میشود.

  — دوربین ها و دستگاه های دی وی آر دارای یکسال گارانتی معتبر میباشند.

 • دوربین دیواری

  356,000تومان

  — به ازاء هر متر کابل کواکسیال اضافه بر متراژ تعین شده در پک مبلغ ۲٫۵۰۰ تومان دریافت میگردد.

  — در این پک شما میتوانید هنگام سفارش , دوربین داخلی ( دام ) را با دوربین بیرونی (بولت ) تعویض نمایید و بر عکس .

  — مبلغ لوله فلکسی , جعبه تقسیم و داکت در صورت نیاز به مبلغ پک اضافه میشود.

  — دوربین ها و دستگاه های دی وی آر دارای یکسال گارانتی معتبر میباشند.

 • دوربین سقفی

  388,000تومان

  — به ازاء هر متر کابل کواکسیال اضافه بر متراژ تعین شده در پک مبلغ ۲٫۵۰۰ تومان دریافت میگردد.

  — در این پک شما میتوانید هنگام سفارش , دوربین داخلی ( دام ) را با دوربین بیرونی (بولت ) تعویض نمایید و بر عکس .

  — مبلغ لوله فلکسی , جعبه تقسیم و داکت در صورت نیاز به مبلغ پک اضافه میشود.

  — دوربین ها و دستگاه های دی وی آر دارای یکسال گارانتی معتبر میباشند.

 • دوربین سه منظوره

  236,000تومان

  — به ازاء هر متر کابل کواکسیال اضافه بر متراژ تعین شده در پک مبلغ ۲٫۵۰۰ تومان دریافت میگردد.

  — در این پک شما میتوانید هنگام سفارش , دوربین داخلی ( دام ) را با دوربین بیرونی (بولت ) تعویض نمایید و بر عکس .

  — مبلغ لوله فلکسی , جعبه تقسیم و داکت در صورت نیاز به مبلغ پک اضافه میشود.

  — دوربین ها و دستگاه های دی وی آر دارای یکسال گارانتی معتبر میباشند.