زمان و هزینه تحویل

ارسال با پست سفارشی-بین ۴تا ۷ روز کاری – هزینه :چهارهزار تومان(سراسر کشور)

ارسال با پست پیشتاز-بین۲تا۴روز کاری – هزینه :پانزده هزار تومان(سراسر کشور)

ارسال با پیک-بین ۱تا ۳روز کاری – هزینه :شانزده هزار تومان(ارسال فقط تهرن و کرج)

روز کاری:شنبه تا چهارشنبه

زمان تحویل:از لحظه ی پرداخت تا لحظه ی رسیدن سفارش به دست